Kraj Laos Społeczeństwo Życie w Azji

Laos i walka z opium.

Rząd Laosu opublikował dane dotyczące nielegalnych plantacji opium na terenach kraju. Liczba nielegalnych plantacji opium wyniosła w latach 2021-2023 prawie cztery i pół tysiąca. Pozytywem jest to, że liczba ta spada co roku. W regionie ‘złotego trójkąta’ Laos jest jedynym krajem, w którym rozmiar areału pokrytego plantacjami opium spadła. I to w bardzo znaczącym stopniu. 

Fot. Jens Vogel

Kilka ważnych czynników wpłynęło na spadek podaży laotańskiego opium. 

Od wielu już lat, pracownicy Biura Inspekcji Narkotykowej (Office for Narcotics Inspection) przeprowadzają częste kontrole plantacji w całym kraju. Tylko w pierwszym tygodniu lutego bieżącego roku, pracownicy biura zlokalizowali pięciohektarową plantację opium w regionie Namyi. 

Po drugie, rząd przy współpracy z sektorem prywatnym wprowadził szereg inicjatyw nakłaniających rolników do zasiewu i sadzenia roślin inne niż opium. Obecnie w programie partycypuje już prawie pięćdziesiąt tysięcy rodzin.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Laos był trzecim największym na świecie producentem opium. Obecnie niekwestionowanym liderem jest ogarnięta wojną domową Mjanma i wpłynęło to również na zmniejszenie popytu na laotańskie opium. Rząd w Vientiane wyznaczył cel ‘Opium free Laos’- Laosu wolnego od opium. Cel ambitny, ale coroczne postępy pokazują, że już za kilka lat może on być osiągnięty.