Kraj Kultura Laos Społeczeństwo

Laotanski kryzys edukacyjny

Prowincja Bokeo, w północno zachodnim Laosie, to najmniejsza laotańska prowincja znajdująca się w słynnym ‘złotym trójkącie’ na terenach gdzie zbiegają się granice Laosu, Mjanmy (Birmy) i Tajlandii. Prowincję tę zamieszkuje jedynie 200 tysięcy ludzi, rozsianych po mniejszych większych górskich wioskach i miasteczkach. 

Lokalne ‘kuratorium oświaty’ opublikowało właśnie bardzo niepokojące dane na temat trendu ‘rezygnacji- porzucania’ edukacji wśród uczniów szkół podstawowych i średnich w tej malowniczej prowincji. 

Laotański student na motocyklu. Fot. Leo_visions

W roku szkolnym 2022-2023 prawie sześć tysięcy uczniów zrezygnowało podczas roku szkolnego z nauki. Niebezpieczny trend nasilił się po pandemii koronawirusa i rząd w Vientiane również zauważa ten problem i zamierza znaleźć strategiczne rozwiązania, które pomogą go zastopować.

Najczęstszymi powodami ‘porzucania’ nauki są oczywiście problemy finansowe rodzin. Rodzice wielokrotnie są zmuszani przez brak pieniędzy do tego aby przestać wysyłać dzieci do szkoly i skłaniać je do poszukiwania płatnej pracy. Dodatkowo wiele laotańskich dzieci mieszka daleko od szkol, które nie posiadają żadnej bazy noclegowej. Raport ministerstwa wskazuje również na to, że rodzice i uczniowie nie widzą również wartości w kontynuacji nauki. Zauważalne jest to również w bardzo niskim poziomie zapisów na uczelnie wyższe. W prowincji Bokeo jedynie 20% maturzystów kontynuuje naukę na studiach wyższych.