Kraj Wietnam

Pokolenie “Z” w Wietnamie, zmaga się z kurczącym się rynkiem pracy.

Coraz więcej osób z pokolenia „Z” ma trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ firmy ograniczają swoją działalność w związku ze spowolnieniem gospodarczym.

W ubiegłym roku, wietnamska młodzież stanowiła 41,3% wszystkich bezrobotnych, co oznacza kilkupunktowy wzrost z poziomu 37,6% w roku 2022. Według Ministerstwa Pracy, Inwalidów i Spraw Socjalnych oznaczało to, że 437 300 osób w wieku od 15 do 24 lat pozostawało w ubiegłym roku bez pracy.

Ekonomista Nguyen Minh Phong powiedział, że wietnamskie bezrobocie wśród młodzieży jest odzwierciedleniem globalnego trendu. Przedsiębiorstwa walczące o utrzymanie się na coraz trudniejszym rynku, często zwalniają najbardziej niedoświadczonych pracowników, gdy tylko sytuacja ekonomiczna staje się trudna. 

Innym powodem tego niepokojącego trendu jest fakt, iż wielu młodych Wietnamczyków z dużych miast ma zbyt wysokie oczekiwania co do wynagrodzeń i w zawiązku z tym, woli poczekać na dobrą okazję niż pracować i zdobywać doświadczenie za niskie wynagrodzenie.

Przedstawiciel  Międzynarodowej Organizacji Pracy, radzi osobom z objętego badaniem przedziału wiekowego, (15-24 l), aby kształciły się w zakresie technologii i umiejętności „miękkich”, takich jak współpraca w grupie i rozwiązywanie problemów, aby sprostać rosnącym wymaganiom na rozwijającym się coraz szybciej rynku pracy.