Biznes Kraj Laos

Wzrost eksportu w Laosie w 2023.

Laotańskie Biuro Statystyczne podało odczyty wartości eksportu i importu za rok 2023. Całkowita wartość eksportu z tego małego kraju wyniosła w poprzednim roku ponad 8 miliardów dolarów i byla o miliard dolarów wyższa niż wartość importu. Oba parametry wzrosły w porównaniu do odczytów za rok 2022 (eksport +3.5%, import +5%).

Laotański eksport był zdominowany przez sprzedaż energii elektrycznej, która stanowiła ponad ćwierć wartości całego eksportu. Sprzedaż energii elektrycznej do krajów ASEAN podkreśla rosnącą rolę kraju w zapewnianiu regionowi opcji związanych ze zrównoważonymi źródłami energii. Obecny trend na pewno będzie wzrastał w kolejnych latach albowiem rozwijające się kraje regionu są bardzo ‘głodne’ laotańskiej energii elektrycznej. 

Elektrownia Hongsa w Laosie. Fot. hongsapower.com

Oprocz eksportu pradu elektrynczego w czolowce sektorow gospodarki partycypujacym w najwiekszym stopniu w eksporcie Laosu znalazly sie rowniez: sprzedaz przetworzonego złota w sztabkach, sprzedaż papieru i jego pochodnych, oraz eksport rud złota i żelaza. Wszystkie te cztery sektory odpowiadały za prawie 1,6 miliarda dolarów amerykańskich.  

Największym partnerem eksportu Laosu byla sąsiadująca z nim Tajlandia, a na kolejnych miejscach znajdowały sie Chiny, Wietnam, Australia i Kambodża.