Polityka Singapur

Singapur głosuje na nowego prezydenta

1 września 2023 obywatele Singapuru idą do urn, aby wybrać swojego dziewiątego prezydenta. Wybory te są pierwszymi od 2011 roku, ponieważ w roku 2017 obecna prezydent Halimah Yacob, była jedyną zgłoszoną kandydatką i automatycznie została wybrana na swoją drugą sześcioletnią kadencję. 

Prezydent Halimah Yacob

Wybory z roku 2017 były dodatkowo fenomenem etnicznym, bo kandydatami na to stanowisko mogli być jedynie etniczni Malajowie. Początkowo do wyborów zgłosiło się kilku kandydatów, ale na polu bitwy ostatecznie została jedynie Halimah Jacob i to ona została prezydentem na drugą kadencję bez przeprowadzonego głosowania. 

Najlepiej opłacany urząd prezydencki na świecie! 

Prezydent Singapuru pełni w dużej mierze funkcję ceremonialną, ma jednak pewne ważne uprawnienia, takie jak możliwość zawetowania niektórych decyzji rządu i powoływania członków Rady Doradców Prezydenta. Ciekawostką jest również to, że prezydent Singapuru to najlepiej opłacany prezydent na świecie! Obecne wynagrodzenie prezydenta wyspiarskiego kraju to w przeliczeniu prawie 100 tysięcy dolarów amerykańskich miesięcznie.

Nowe zasady wyborów

Wybory odbywają się na nowych zasadach, które wprowadzono w 2019 r. Przepisy te utrudniają kandydatom zakwalifikowanie się do wyborów, nakładając na nich szereg wymagań związanych z doświadczeniem zawodowym, a także zwiększają wagę głosów wyborców pochodzenia malajskiego i hinduskiego. Każdy kandydat musi posiadać wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznym i odnoszenie w nich sukcesów. Ewentualni kandydaci z sektora prywatnego muszą posiadać w swoim portfolio doświadczenie na pozycji CEO w firmie, która zarządzała aktywami powyżej pięciuset milionów dolarów. 

Lokale wyborcze otworzyły podwoje dzisiaj o godzinie 8:00 i będą otwarte do godziny 20:00. Wyniki wyborów mają zostać ogłoszone wieczorem.

Kandydaci

W obecnych wyborach również obywatele pochodzenia chińskiego i hinduskiego mogli zgłosić swoje kandydatury. Proces otrzymania ostatecznej ‘akredytacji’ (COE- certificate of eligibility- certyfikat kwalifikacyjny) był jednak mocno selektywny i na przykład nie mogli się o niego ubiegać czynni politycy aczkolwiek od kandydata na prezydenta Singapuru wymaga się doświadczenia politycznego lub zarządczego w świecie wielkiego biznesu. Ostatecznie do wyborów przystąpiło trzech kandydatów. 

Ng Kok Song jest byłym dyrektorem ds. inwestycji w rządzie Singapurskiej Korporacji Inwestycyjnej (GIC). Uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Stanforda i ponad 30-letnie doświadczenie w branży finansowej. Jest postrzegany jako kandydat technokratyczny, który prawdopodobnie skupi się na kwestiach gospodarczych.

Tharman Shanmugaratnam jest byłym ministrem w rządzie. Uzyskał tytuł doktora ekonomii na Uniwersytecie Harvarda i ponad 40-letnie doświadczenie w służbie publicznej. Jest postrzegany jako twórca konsensusu, który prawdopodobnie skupi się na jedności narodowej.

Tan Kin Lian jest byłym dyrektorem naczelnym NTUC Income, powiązanej ze związkami firmy ubezpieczeniowej. Jest samozwańczym „indywidualistą”, który prawdopodobnie skupi się na kwestiach społecznych.

Wynik wyborów

Wynik wyborów jest niepewny. Ng Kok Song jest postrzegany jako faworyt, ale Tharman Shanmugaratnam to popularna postać, a Tan Kin Lian to kandydat nieprzewidywalny i również on może się pokusić o wyborczą niespodziankę. 

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone wieczorem. Nowy prezydent zostanie zaprzysiężony 13 września 2023 roku.