Polityka Singapur

Nowy prezydent Singapuru: Tharman Shanmugaratnam. Kariera w służbie publicznej

Tharman Shanmugaratnam jest singapurskim ekonomistą i politykiem, który po ponad 40
latach obecności w rządzie Singapuru właśnie został wybrany na pozycje prezydenta Singapuru. 

Tharman jak jest najczęściej nazywany również przez innych kandydatów jest potomkiem Tamilow z wyspy Ceylon (obecnie Sri Lanka) i jest etnicznym Hindusem, reprezentantem tej mniejszości etnicznej w Singapurze.

Tharman urodził się w Singapurze w 1952 roku. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Cambridge i Uniwersytecie Harvarda. Po ukończeniu Harvardu pracował jako ekonomista w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Wrócił do Singapuru w 1984 roku i dołączył do Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Piastował szereg stanowisk w ministerstwie, w tym stałego sekretarza i dyrektora generalnego. W 1991 roku został ministrem handlu i przemysłu.

Tharman piastował stanowisko Ministra Handlu i Przemysłu do 2004 r. W czasie sprawowania tej funkcji nadzorował rozwój gospodarki Singapuru i jej przekształcenie w globalne centrum handlu i finansów.

W 2004 roku Tharman został wicepremierem i Ministrem Finansów. Funkcję tę pełnił do 2019 r. Jako minister finansów Tharman odpowiadał za politykę gospodarczą kraju. Odegrał także kluczową rolę w rozwoju sektora finansowego Singapuru.

W 2019 r. Tharman został mianowany ‘senior’ ministrem. Na tym stanowisku doradzał Prezesowi Rady Ministrów w sprawach gospodarczych i finansowych. Jest także przewodniczącym władz monetarnych Singapuru i rządu Singapore Investment Corporation.

Tharman jest niezwykle szanowanym ekonomistą i politykiem. Jest znany ze swojego intelektu, pragmatyzmu i umiejętności budowania konsensusu. Jest także zdecydowanym zwolennikiem włączenia społecznego i równości ekonomicznej.

Doświadczenie zawodowe Tharmana jest szerokie i zróżnicowane. Zajmował szereg wysokich stanowisk w rządzie Singapuru i wniósł znaczący wkład w rozwój gospodarczy kraju. Jest postacią szanowaną w Singapurze i na całym świecie.