Czytaj Laos Polityka

Laos: chińska ekspansja gospodarcza

Z roku na rok chińskie inwestycje w Laosie rosną w siłę. Dwadzieścia lat temu, były one na
poziomie 20 milionów dolarów, a w roku 2022 osiągnęły niebotyczny wręcz poziom
17 MILIARDÓW dolarów.

Według laotańskiego Ministra Planowania i Inwestycji- Khamjane Vongphjosy- Chiny prowadziły w roku 2022 w Laosie ponad 800 różnorodnych projektów inwestycyjnych. W obecnym roku chińskie inwestycje na pewno wzrosną i osiągną kolejne rekordowe poziomy.

80% zagranicznych inwestycji ,,made in China”

Lao People’s Democratic Republic (Ludowo Demokratyczna Republika Laosu) to jedyny kraj
Azji Południowo-Wschodniej bez dostępu do morza, liczący ponad 7 milionów mieszkańców.
Jest to jeden z najbiedniejszych krajów w regionie, z PKB na mieszkańca wynoszącym nieco
ponad 2000 dolarów. W ostatnich latach Laos stał się coraz bardziej zależny od chińskich
funduszy, które napędzają jego rozwój gospodarczy.

Z drugiej strony, powodują, że Laos coraz bardziej uzależnia się od pożyczek udzielanych mu przez komunistyczne Chiny, co doprowadziło do bezprecedensowej sytuacji, w której Pekin odpowiedzialny jest za 80% całkowitych zagranicznych inwestycji w tym małym kraju.

Gospodarcza zależność = polityczna zależność

Z jednej strony, budowanie szybkich kolei, nowoczesnych autostrad, infrastruktury
logistycznej, inwestycje w sektorach kopalnianym i energetycznym, powoduje, że kraj
rozwija się i zwiększa swoją międzynarodową atrakcyjność. Z drugiej strony, ogromna
większość tych inwestycji bazuje na tanich chińskich kredytach, które powodują, że z roku na
roku zadłużenie Laosu wobec swojego wielkiego sąsiada cały czas wzrasta. Wielu krytyków
chińskiego napływu inwestycji obawia się, że przełoży się on na wzrost politycznej zależności
pomiędzy sąsiadami.

Laos od ponad pięćdziesięciu lat jest w orbicie wpływów komunistycznych Pekinu i Moskwy, ale ostatnie dwadzieścia lat pokazują, że zależność Wientian od dwóch wielkich socjalistycznych braci z roku na rok wzrasta.

W co inwestują chińskie firmy te państwowe jak i prywatne?

Kolej chińsko-laotańska.
Jest to 414-kilometrowa linia kolejowa łącząca stolicę Laosu, Wientian, z chińskim miastem
Kunming. Kolej została zbudowana dzięki chińskiemu finansowaniu i została ukończona w
2021 r. Oczekuje się, że kolej pobudzi handel i turystykę między Laosem a Chinami. Jest to
flagowy chiński projekt w regionie i stanowił on 20% całych inwestycji Chin w Laosie.

Tamy wodne.
Chiny poczyniły znaczne inwestycje w budowę zapór wodnych w Laosie. Tak naprawdę Chiny
są obecnie największym inwestorem w energię wodną w Laosie. Tamy wodne są głównym
źródłem energii elektrycznej dla Laosu i energia elektryczna produkowana dzięki nim jest
również eksportowana do krajów sąsiednich. Projekt tam na Mekongu to wielotorowy
projekt i obecnie aż sześć krajów znajdujących się w dorzeczu Mekongu współpracuje razem
nad zsynchronizowanym systemem zarządzania tamami znajdującymi się w Laosie,
Mjanmie, Chinach, Tajlandii, Kambodży i Wietnamie.

Specjalne strefy ekonomiczne:
Chiny zainwestowały także w rozwój specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Laosie. SSE to
obszary, na których przedsiębiorcom oferowane są ulgi podatkowe. Chiny liczą, że SSE
przyciągną zagraniczne inwestycje i utworzą miejsca pracy w Laosie. Specjalne strefy
ekonomiczne obecnie znajdują się głownie w północnej części Laosu, która leży najbliżej od
granicy z Chinami.

Górnictwo:

Chiny są także głównym inwestorem w sektorze wydobywczym w Laosie. Chiny
importują z Laosu szereg minerałów, w tym miedź, złoto i boksyt. Inwestycje w sektor
kopalniany to długofalowa strategia rządu w Pekinie, mająca na celu przejęcie jak najwięcej
strategicznych złóż minerałów, nie tylko w Azji, ale też i w Afryce i Ameryce południowej.

Turystyka:
Chiny są także głównym źródłem turystów do Laosu. W czasach przed Covidowych Laos
odwiedzało ponad 2 miliony chińskich turystów na rok. Turystyka jest jednym z głównych
źródeł dochodów Laosu, a także sposobem na promowanie kultury i tradycji Laosu na
świecie.

Jak rozwinie się sytuacja ekonomiczno-inwestycyjna Laosu w najbliższej przyszłości? Naszym
zdaniem rozpędzone Chiny będą nadal przeznaczać wielkie kwoty na inwestycje w Laosie. A
Laos, nie mający zbyt wielkiego wyboru, będzie takowe fundusze przyjmował. Należy mieć
jedynie nadzieję, że fundusze te podniosą poziom życia zwykłych Laotańczyków, a nie tylko
będą zwiększać portfolio inwestycyjne chińskich firm działających w regionie ASEANu.