Polityka Singapur

Singapur: jeden kraj, jedna partia, trzech premierów

Maj to czas debat politycznych na portalu TT ASEAN. Dzisiaj w ramach miesiąca politycznego, słów kilka na temat polityki, partii, premierów i rządów w Singapurze. 

Ludowa Partia Akcji

Jeden kraj, jedna partia, trzech premierów – tak w skrócie możemy opisać system i realia polityczne w Singapurze. Od uzyskania pełnej niepodległości w roku 1965, kiedy to wyspiarskie miasto odłączyło się po dwóch latach od nowopowstałej Federacji Malajskiej i zostało w pełni niepodległym krajem, krajem tym w zasadzie rządziła i nadal rządzi jedna partia.

Już przed uzyskaniem niepodległości, Singapur posiadał swój własny parlament, który podejmował kluczowe decyzje dla kraju i już wtedy Ludowa Partia Akcji – People’s Action Party – PAP (akcji bardziej w znaczeniu Impetu, Progresu, Animuszu) była dominującą partią w politycznym krajobrazie małego wyspiarskiego państewka.

Początkowo partia miała charakter centro-lewicowy, ale po wyeliminowaniu w latach sześćdziesiątych XX wieku frakcji lewicowo-socjalistycznej, stała się partią centrową, a później wskutek obranego mocno pro-wolnorynkowego kursu, w rzeczywistości nabrała centro-prawicowego charakteru. 

Podwaliny singapurskiego cudu gospodarczego

Fenomen singapurskiego cudu gospodarczego, nie dokonałby się bez roli PAP i jej liderów. To właśnie bardzo mocne wolnorynkowe nastawienie rządów PAP’u oraz jej nieprzerwane rządzenie od końca lat sześćdziesiątych spowodował, że rząd Singapuru mógł nakreślić i później wyprowadzić w życie długoterminowe plany dla swojego kraju.

O ile kilka pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych to jeszcze zaciekła rywalizacja pomiędzy PAP a innymi partiami, o tyle lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to już pełna dominacja tej partii na singapurskiej scenie politycznej. Po zdaniu egzaminu we wczesnych latach post niepodległościowych, Singapurczycy uwierzyli w model kraju zaproponowany im przez lidera PAP- Lee Kwan Yew i to właśnie jego partia nieprzerwanie rządzi krajem do dzisiaj.

To właśnie ten demokratyczny fenomen na skalę światową zapewnił Singapurowi stabilizację, jedną wizję na przyszłość i rozwój ekonomiczno-społeczny. Nie ma na świecie drugiego kraju demokratycznego, w którym jedna partia rządziłaby krajem nieprzerwanie przez ponad pięćdziesiąt lat!

Demokracja & stabilizacja

To właśnie polityczna stabilizacja powoduje, że od lat Singapur podąża swoją drogą, która jest niezmienną, tak jak niezmienną jest jego władza. Rządy jednej partii, która na dodatek jest bardzo światła, a do tego minimalna liczba premierów, bo tylko trzech od roku 1969, to gwarant stabilizacji i niezmiennej wizji rozwoju kraju.

Dodatkowo spośród trzech premierów Singapuru od wyborów w roku 1959-tym do dzisiaj, pochodzi z jednej rodziny. To dodatkowo powoduje, że i wewnątrz partii oraz jej rządzącej krajem grupy, stabilizacja to jeden z największych czynników sukcesu. 

Ojciec współczesnego Singapuru

Lee Kwan Yew, często nazywany ojcem współczesnego Singapuru, odegrał kluczową rolę w rozwoju kraju z kraju trzeciego świata do światowej potęgi gospodarczej. Lee senior był pierwszym premierem Singapuru, piastując to stanowisko przez ponad trzy dekady, od 1959 do 1990. Podczas swojej kadencji Lee Kwan Yew wdrożył szereg reform, które przekształciły Singapur w dobrze prosperujące i kwitnące państwo-miasto.

Musimy pamiętać, że w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, Singapur nadal był jedynie małym miasteczkiem portowym, a i sam ówczesny premier wspominał, że podczas lat sześćdziesiątych, kiedy to państwo oddawało pierwsze bloki komunalne, część z mieszkańców przeprowadzała się do nich wraz z kurami i kozami.

Lider innowacyjności

Jakże inne realia życia do tych, które odnajdujemy w Singapurze do dziś. Po przekazaniu władzy w roku 1990 w ręce kolegi z partii PAP, Goh Chok Tong, Singapur był już cudem ekonomicznym na skalę światową oraz liderem innowacyjności nie tylko w Azji, ale i na całym świecie.

Premier Goh (w chińskich trójczłonowych nazwiskach pierwszy człon to właśnie odpowiednik polskiego nazwiska, a dwa pozostałe to imię) rządził krajem przez kolejne 14 lat i w roku 2004-tym, po kolejnych wyborach, to syn premiera Lee seniora, Lee Hsien Long został trzecim premierem Singapuru. Trzecim od uzyskania niepodległości, trzecim z tej samej partii i drugim noszącym nazwisko Lee. 

Premier Lee Hsien Long – polityk światowego formatu

Singapur nie tylko miał szczęście i odniósł pełny sukces bazując na stabilizacji politycznej. Do tego liderzy tej partii, a co za tym idzie ministrowie i premierzy, to bardzo światli ludzie o ogromnej charyzmie, wiedzy i umiejętnościach zarządzania krajem.

Z wielką przyjemnością ogląda się wystąpienia premiera Lee Hsien Long, absolwenta prestiżowych uniwersytetów Cambridge, gdzie był najlepszym studentem na wydziale matematyki oraz uniwersytetu Harvard ’a w USA. Każde ważne wystąpienie premiera Lee, jest wygłaszane w trzech językach. Premier biegle mówi po angielsku, malajsku i po chińsku w wersji mandaryńskiej.

Oprócz niebywałej wręcz biegłości lingwistycznej jest również zawsze bardzo dobrze merytorycznie przygotowany do swych wystąpień czy politycznych debat. Przez lata to jego ojciec, Lee senior przygotowywał go do tej odpowiedzialnej roli i dodatkowo przekazywał mu ważne wskazówki bazując na swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w zarządzaniu Singapurem. 

Więcej o fenomenie Singapuru – już wkrótce!

W jednym z kolejnych artykułów na temat rządów partii PAP oraz premierów Lee and Goh, przyjrzymy się najważniejszym reformom, które uczyniły z małego i biednego Singapuru lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, światową potęgę gospodarczą jaką ten kraj jest dzisiaj. Kraj bez złóż naturalnych, z brakiem dostępu do wystarczającej ilości pitnej wody, otoczony przez wielkie pod względem ludności kraje, które w początkach niepodległości miały chrapkę na ten strategicznie położony skrawek Azji, stał się w dwa pokolenia ekonomiczną potęgą i oazą spokoju, bezpieczeństwa i gospodarczego wzrostu.

To fenomen na skalę światową. Warto poznać historię tego kraju oraz prześledzić reformy wprowadzane od ponad pięćdziesięciu lat, które spowodowały, że gwiazda Singapuru od lat jasno świeci i jesteśmy pewni będzie jeszcze świecić przez długie lata.